Luty- Dzień Listonosza

27.02.2015

Listonosz ma bardzo odpowiedzialny zawód, wiedzą o tym nasze przedszkolaki. Z okazji Dnia Listonosza i Poczty Polskiej sala Elfów zamieniła się małą przedszkolną pocztę. Dzieci zobaczyły jak wygląda strój listonosza, sprawdzały czy ciężka jest torba na listy, oglądały pocztówki, koperty, znaczki itp. Dowiedzieliśmy się jaką drogę musi pokonać list, żeby dotrzeć do adresata. Sami też zamieniliśmy się na chwilę w listonoszy i roznosiliśmy paczki i listy na koniec czekała na nas bajka o Listonoszu Pacie. A na plastyce samodzielnie zaprojektowaliśmy znaczek pocztowy