Marzec- bal wiosny

23.03.2015

Dziś w przedszkolu wielki bal – uroczyście witamy Wiosnę. Z tej okazji odbyła się wesoła zabawa, każda grupa przygotowała Pannę Marzannę. A tematem naszego balu była ekologia, zamieniliśmy się w małych strażników przyrody i przypomnieliśmy sobie jak należy segregować śmieci, dowiedzieliśmy się co to jest recykling. Na zakończenie balu wszyscy dzieli strażnicy ślubowali dbanie o przyrodę i otrzymali odznaki „Przyjaciela Przyrody”. Zwieńczeniem było topienie Marzanny – Zimę pożegnaliśmy na dobre.