Wrzesień- pierwsze eksperymenty

08.09.2015

Nigdy nie jest za wcześnie na naukę pipetowania! Maluchy używały dzisiaj autentycznego sprzętu laboratoryjnego w prostych, lecz zdumiewających doświadczeniach. Po wykryciu witaminy C, badały również wpływ ładunku na zachowanie i interakcję różnych przedmiotów. Dzieci podejmowały próby przewidzenia wyniku eksperymentu, mając przy tym dużo radości. Było dużo dymu, kolorów i przede wszystkim dużo dużo śmiechu