Wrzesień- wizyta teatru Maska z przedstawieniem pt Panna Agatka

24.09.2015

Było to nietypowe przedstawienie o lekcji ekologii. Myślą przewodnią było hasło:” Czy to luty czy to maj, o przyrodę zawsze dbaj”. Dzięki kolorowej oprawie, pięknym strojom oraz wesołym piosenkom dzieci chętnie brały aktywny udział w przedstawieniu, często nagradzając aktorów oklaskami i salwami śmiechu.