Misja

Musimy znaleźć to, do czego dziecko dąży w swoich najskrytszych pragnieniach, do czego się wspina. Tutaj mamy pracę porządkującą osobowość.
- Maria Montessori


Naszą misją jest przede wszystkim wychowywanie dzieci w najlepszy możliwy sposób – poprzez codzienne wspieranie dziecka w wysiłkach dążenia do wiedzy i poznania świata.
Mamy czas dla wszystkich dzieci i dla każdego dziecka z osobna. W spokojnej atmosferze, w odpowiednio przygotowanym środowisku dzieci mają swobodę wyboru materiałów do pracy i warunki do pełnej koncentracji nad wykonywanym zadaniem.

Naszą misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji, aby dziecko samo chciało ją zdobyć.

Każdy człowiek przychodzi na świat z naturalną potrzebą badania, eksperymentowania.
Od chwili narodzin jesteśmy odkrywcami. Większość zatraca tę ciekawość świata, najczęściej z chwilą pójścia do przedszkola lub szkoły.

W Krasnalkowie nie zapominamy, że dziecko
– ma naturalną skłonność do zachwycania się chwilą tu i teraz,
– w procesie poznania używa wszystkich zmysłów,
– potrafi i lubi się bawić – życie to zabawa!
– posiada wrodzoną ciekawość świata,
nie zna ograniczeń – później się o nich dowie.

Tworzymy odpowiednie warunki do nauki:
– dbamy o atmosferę – dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
– pozytywnie motywujemy,
– oddziałujemy na wszystkie zmysły,
– inspirujemy do twórczego myślenia,
– pokazujemy, że nauka to nie ciężka praca, tylko zabawa, przygoda, wyzwanie.
 

Na naukę nigdy nie jest za wcześnie, szczególnie gdy łączy się ona z zabawą i dzięki odpowiedniemu do wieku stopniowaniu trudności zapewnia dziecku sukces.