Dla kogo?

Do grupy żłobkowej przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia roku do osiągnięcia przez nie gotowości do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

Należy tutaj podkreślić, że różnice indywidualne na tym etapie rozwoju są ogromne i szczególnie zauważalne po osiągnięciu kolejnych „kroków milowych” w różnych obszarach życia dziecka: od motoryki, psychofizyki przez rozwój mowy do ekspresji uczuć. Kompetencje społeczne dziecko nabywa już od momentu narodzin – natomiast gotowość do budowania relacji w grupie przychodzi później.

Kiedy? Czasem 1,5-roczniak potrzebuje trochę więcej czasu z mamą, czasem dziecko już po skończeniu 12miesięcy chce „iść w świat”. Miej oczy otwarte i obserwuj – możemy Ci w tym pomóc na zajęciach warsztatowych, dniach i zajęciach otwartych lub w indywidualnej rozmowie.