Jak przebiega adaptacja?

Szczególnie ważnym tematem jest dla nas czas adaptacji. Zależy nam nie tylko na zapewnieniu dzieciom zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, ale również odpowiedniego poziomu poczucia bezpieczeństwa. Wiemy, że bez poczucia komfortu w otaczającym środowisku – rozwój dzieci jest zakłócony, a często wręcz niemożliwy

.Dziecko buduje swoje poczucie stabilności w otoczeniu przy pomocy rodzica, a następnie  przez opiekuna.
Pierwszym etapem adaptacji jest zapoznanie się z miejscem. Na początek aranżujemy spotkanie z samymi rodzicami, żeby móc szczegółowo zapoznać rodzica z zasadami panującymi w placówce a także odpowiedzieć na wszystkie nurtujące go pytania.
Kolejny etap to udział w aktywnościach placówki.  W miarę oswajania się z nowym miejscem i osobami dziecko zaczyna akceptować nowe środowisko, zaczyna budować relacje z opiekunami i innymi dziećmi. Rodzice mogą stopniowo wycofywać się z udziału w aktywnościach z dzieckiem, mając taki kontakt jakiego oboje potrzebują.
Kolejną fazą jest powolne przyzwyczajanie dziecka do nieobecności rodzica. Przejście do tego etapu wymaga wspólnych ustaleń zarówno pomiędzy rodzicami i opiekunem, ale także pomiędzy rodzicami i dzieckiem. Wspólnie ustalamy, że rodzic wychodzi początkowo na krótkie, a następnie na coraz dłuższe okresy czasu (15min, 30min, 1h, itd.). Przekazujemy dziecku informację w taki sposób, żeby zrozumiało („Mama idzie na kawę, wróci jak skończymy układać klocki”, „Tata przyjdzie po Ciebie po obiadku/podwieczorku”). Musimy się upewnić, że dziecko zrozumiało komunikat i przyjęło go do wiadomości. Czasem, będzie potrzebowało, żeby odwlec ten moment w czasie, bo nie będzie gotowe na rozłąkę. Jest to mechanizm całkowicie naturalny i częsty. Ważne, aby okazać mu zrozumienie i akceptację.
 
Należy zaznaczyć, że przebieg adaptacji jest kluczowy w budowaniu relacji dziecka z przyszłym wychowawcą. Stąd tak istotne jest porozumienie się pomiędzy rodzicami a opiekunami i ustalenie wspólnej ścieżki przebiegu adaptacji. Należy tu również podkreślić, że wraz z dzieckiem do nowej sytuacji przyzwyczajają się rodzice. Często są to ich pierwsze doświadczenia związane z placówką typu żłobek czy przedszkole. Ważne jest, aby rodzic miał pełną wiedzę na temat reguł panujących w placówce, zgadzał się z ich podstawowymi założeniami a także akceptował je i był gotowy na przekazanie dziecka pod opiekę wychowawców.