Przygotowanie do szkoły

Nie zapominamy o tym, że zadaniem przedszkola jest także przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Wiemy też, że dziecko uczy się przez cały czas. Każde doświadczenie dziecka: w obszarze fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym traktujemy jako krok do osiągnięcia przez nie gotowości do wstąpienia na kolejny po naszym przedszkolu etap edukacyjny. Ze swoją wiedzą, doświadczeniem i dojrzałością chcemy towarzyszyć dzieciom w nabywaniu kluczowych umiejętności potrzebnych w szkole.