Grupy

W roku szkolnym 2019/2020 w Krasnalkowie powstały następujące grupy:

  • Zerówka- to sześciolatki ( dzieci urodzone w 2015roku)
  • Krasnale- to pięciolatki ( dzieci urodzone w 2016roku)
  • Elfy- to czterolatki ( dzieci urodzone w 2017roku)
  • Skrzaty- to trzylatki ( dzieci urodzone w 2018 roku)
  • Chochliki- opieka  nad dziećmi poniżej 3 lat