Metody pracy

Metody pracy

Podstawową i naturalną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, a motywem jej podejmowania jest przeżywanie pewnych sytuacji czy zdarzeń, które już uprzednio zaistniały w doświadczeniu poznawczym, w obserwacji czynności i zachowań ludzi dorosłych. Motywacja odgrywa największą rolę w podejmowaniu wysiłku i ma bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy dziecka a dążenie do coraz pełniejszego przeżycia okoliczności i wydarzeń, ról społecznych poprzez zabawę stanowi stale odnawiane, niewyczerpane źródło aktywności zabawowej dziecka. W naszym przedszkolu nauczyciele wykorzystują takie metody, jak:

 • Metodę samodzielnych doświadczeń, opartą na inicjatywie własnej dziecka,
 • Metodę żądań stawianych przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie według własnego pomysłu,
 • Metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności,
 • Metodę odtwarzania, np. podczas nauki wierszy i piosenek,
 • Metody słowne: opowiadania, rozmowy, zagadki,

Nauczycielki stosują również w swojej pracy nowatorskie metody, a wśród nich:

 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metodę Ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Metodę aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
 • Metodę Pedagogiki Zabawy KLANZA
 • Elementy pedagogiki Montessori
 • Matematykę  wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia Bajką"
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,
 • Ćwiczenia H. Tymichovej,
 • Edukację przez ruch - Doroty Dziamskiej,