Program

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka realizujemy podstawę programową wg następujących programów:
1. Trzylatki

  • program wychowania przedszkolnego; Kalendarz przedszkolaka

Autor: Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała wyd. PWN
2. Czterolatki

  • program wychowania przedszkolnego; Kalendarz przedszkolaka

Autor: Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, wyd.PWN
3. Pięciolatki

  • „dziecko w swoim żywiole\"

Autor:Joanna Białobrzeska  wyd. Nowa Era

4. Język angielski:

  • 3 latki: super simple songs, wesołe fasolki- bright beans
  • 4 latki: My little island I
  • 5 latki: My little island II